VÄLKOMMEN TILL FK KLYKAN 

Dax för årsmöte!

Tjena Fiskevänner!!!

Nu är det spikat var årsmötet ska hållas.

Det blir hemma hos Koski i Harbäckshult . Är ni osäkra på hur ni hittar dit så snacka med Koski för en bra vägbeskrivning!!!

Då var det slut på det roliga igen ! Och åter dags att ha ett årsmöte.

Mötet kommer att hållas fredagen den 25 maj klockan 19,00.

Det är Koski som fixar det hela.

Platsen kommer att meddelas senare på hemsidan o via mail .

Alla medlemmar i Fk Klykan är välkomna.

Jag vill att ni berättar om ni kommer eller inte senast den 17 maj.

Det går bra att höra av sig via mail martin.51965@telia.com alt telefon 070/6540736 .

Väl mött

Ordförande

Martin